E-mail disclaimer

De e-mail disclaimer waarschuwt de ontvanger dat de informatie en bijlagen eventueel vertrouwelijk zijn en dat daar bepaalde rechten en plichten bij horen. Door het gebruik van de disclaimer verzoek je een onbedoelde ontvanger te laten weten dat de mail naar een onjuist adres is verzonden. Daarnaast verzoek je de ontvanger de mail te verwijderen.

E-mail disclaimer nodig? Neem contact met ons op!

Waarom moet je een e-mail disclaimer gebruiken?

Je hebt het vast al een keer meegemaakt. In alle haast verstuur je een vertrouwelijke mail naar een andere klant dan de bedoeling was. Vervolgens hoop je dat er niets met de informatie wordt gedaan.

Per dag worden er biljoenen mails verstuurd. In deze mails staat veel vertrouwelijke informatie. Daarnaast zitten bij de mails vaak vertrouwelijke bijlagen. Aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit wordt een deel van deze mails naar een onjuist adres gestuurd.

Gelukkig gebruik je een e-mail disclaimer die je beschermt. De disclaimer beschermt je tegen verspreiding of openbaarmaking van informatie die je per ongeluk naar een ander stuurt. Ook wanneer je een mail naar een juist adres stuurt, beschermt de disclaimer je tegen verspreiding of openbaarmaking van gevoelige informatie.

Een e-mail disclaimer straalt professionaliteit uit en de disclaimer maakt de rechten en plichten voor de ontvanger duidelijk.

Na bestelling krijg je de disclaimer direct op je mail en vervolgens kun je deze direct gebruiken in je mail.

Let op: het auteursrecht is ook van toepassing op een e-mail disclaimer. Gebruik dus niet zonder toestemming een disclaimer van een ander. Daarnaast weet je bij het kopiëren niet of de disclaimer is opgesteld door dè specialist. Ook op onze disclaimer rust het auteursrecht.